๐ŸคBusiness CIPC Lookup

Complete a CIPC lookup for a Business based on the enterprise_registration number.

Business CIPC Lookup

GET {{baseUrl}}/businesses/cipc?enterprise_registration=enterprise_registration

Complete a CIPC lookup for a business based on the enterprise_registration number.

Query Parameters

NameTypeDescription

enterprise_registration*

String

The Business Enterprise Number.

Example:

Kxxxxxxxxxx

API Responses

{
  "entity": {
    "number": "Bxxxxxxxxxx",
    "name": "N CONSTRUCTION",
    "type": "Close Corporation",
    "status": "In Business",
    "registration_date": "xxxx-xx-xx",
    "physical_address": "x STREET BLOEMFONTEIN 9306",
    "postal_address": "x STREET BLOEMFONTEIN 9306"
  },
  "directors": [
    {
      "id_number": "123456 XXXX 01 X",
      "names": "JAMES ALPINE",
      "surname": "MCSANS",
      "type": "Member",
      "status": "Active"
    }
  ],
  "audit": {
    "filed_annual_returns": [
      {
        "ar_year": "2008",
        "amount_paid": "-100,00",
        "date_filed": "2008-10-20"
      },
      {
        "ar_year": "2009",
        "amount_paid": "-100,00",
        "date_filed": "2009-10-02"
      },
      {
        "ar_year": "2010",
        "amount_paid": "-100,00",
        "date_filed": "2010-11-02"
      },
      {
        "ar_year": "2011",
        "amount_paid": "-200,00",
        "date_filed": "2012-10-30"
      },
      {
        "ar_year": "2012",
        "amount_paid": "-200,00",
        "date_filed": "2012-10-30"
      },
      {
        "ar_year": "2013",
        "amount_paid": "-250,00",
        "date_filed": "2014-01-07"
      },
      {
        "ar_year": "2014",
        "amount_paid": "-250,00",
        "date_filed": "2015-02-10"
      },
      {
        "ar_year": "2015",
        "amount_paid": "-100,00",
        "date_filed": "2015-11-11"
      },
      {
        "ar_year": "2016",
        "amount_paid": "-100,00",
        "date_filed": "2016-10-19"
      },
      {
        "ar_year": "2017",
        "amount_paid": "-250,00",
        "date_filed": "2018-01-12"
      },
      {
        "ar_year": "2018",
        "amount_paid": "-100,00",
        "date_filed": "2018-11-21"
      },
      {
        "ar_year": "2019",
        "amount_paid": "-250,00",
        "date_filed": "2021-05-18"
      },
      {
        "ar_year": "2020",
        "amount_paid": "-250,00",
        "date_filed": "2021-05-18"
      },
      {
        "ar_year": "2021",
        "amount_paid": "-250,00",
        "date_filed": "2022-01-20"
      }
    ],
    "outstanding_annual_returns": [
      {
        "ar_year": "2022",
        "ar_month": "OCTOBER",
        "ar_noncompliance_date": "2022-12-02"
      }
    ]
  },
  "enterprise_history": [
    {
      "date": "2022-10-10",
      "details": "No Valid SMS or Email Address for enterprise Bxxxxxxxxxx"
    },
    {
      "date": "2022-01-20",
      "details": " Company / Close Corporation AR Filing - Web Services : Ref No. : 535XXXX658"
    },
    {
      "date": "2021-10-09",
      "details": "No Valid SMS or Email Address for enterprise Bxxxxxxxxxx"
    },
    {
      "date": "2021-05-18",
      "details": " Company / Close Corporation AR Filing - Web Services : Ref No. : 534XXXX495"
    },
    {
      "date": "2021-02-24",
      "details": "Annual Return Non Compliance - In Process of Deregistration Last Payment for AR Year/Month is 2018/10. "
    },
    {
      "date": "2020-10-15",
      "details": "No Valid SMS or Email Address for enterprise Bxxxxxxxxxx"
    },
    {
      "date": "2019-10-10",
      "details": "No Valid SMS or Email Address for enterprise Bxxxxxxxxxx"
    },
    {
      "date": "2018-11-21",
      "details": " Company / Close Corporation AR Filing - Web Services : Ref No. : 515XXXX700"
    },
    {
      "date": "2018-10-19",
      "details": "No Valid SMS or Email Address for enterprise Bxxxxxxxxxx"
    },
    {
      "date": "2018-01-12",
      "details": "Company / Close Corporation AR Filing - Web Services : Ref No. : 599042358"
    },
    {
      "date": "2017-10-07",
      "details": "No Valid SMS or Email Address for enterprise Bxxxxxxxxxx"
    },
    {
      "date": "2016-10-19",
      "details": "Company / Close Corporation AR Filing - Web Services : Ref No. : 554593430"
    },
    {
      "date": "2016-10-05",
      "details": "No Valid SMS or Email Address for enterprise Bxxxxxxxxxx"
    },
    {
      "date": "2015-11-11",
      "details": "Company / Close Corporation AR Filing - Web Services : Ref No. : 530619358"
    },
    {
      "date": "2015-02-10",
      "details": "Company / Close Corporation AR Filing - Web Services : Ref No. : 524238484"
    },
    {
      "date": "2014-01-07",
      "details": "Company / Close Corporation AR Filing - Web Services : Ref No. : 53859890"
    },
    {
      "date": "2012-02-06",
      "details": "PO BOX 12345\nHOF\n\n\n9310"
    },
    {
      "date": "2012-02-06",
      "details": "Change Record\nSurname: = MCOOL\nFirst Names: = JAMES ALPINE\nStatus: = Active"
    },
    {
      "date": "2012-02-06",
      "details": "Change Record\r\nName: = CONSULTANCY SERVICES\r\nStatus: = Current"
    },
    {
      "date": "2012-02-06",
      "details": "XXXXXXXXXX\ARO\nBLOEMFONTEIN\n\n9301"
    },
    {
      "date": "2009-12-01",
      "details": "Change Record\r\nName: = CONSULTANCY SERVICES\r\nStatus: = Current"
    },
    {
      "date": "2009-12-01",
      "details": "Change Record\nSurname: = MCOOL\nFirst Names: = JAMES ALPINE\nStatus: = Active"
    },
    {
      "date": "2008-10-20",
      "details": "Change Record\r\nName: = CONSULTANCY SERVICES\r\nStatus: = Current"
    },
    {
      "date": "2007-05-22",
      "details": "Change Record\nSurname: = MCOOL\nFirst Names: = JAMES ALPINE\nStatus: = Active"
    }
  ],
  "bbee": {
    "b_bbee_level": "",
    "procurement_recognition": "",
    "valid_period": "",
    "total_shareholders": "",
    "black_shareholders": "",
    "black_percentage": "",
    "black_female_percentage": "",
    "white_percentage": "",
    "black_unemployed_percentage": "",
    "black_youth_percentage": "",
    "black_disabled_percentage": "",
    "black_rural_percentage": "",
    "black_veterans_percentage": ""
  },
  "other": {
    "sars_tax_number": "xxxxxxxxxx",
    "uif_number": "NOT AVAILABLE",
    "compensation_fund_registration_number": "NOT AVAILABLE"
  }
}

Last updated